Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola

Historie školy

V roce 1729 byla zřízena farní škola. Školní budova však postavena nebyla a vyučovalo se v různých domech a později v bývalé vyhořelé palírně u fary, která se postupně upravovala a rozšiřovala. Teprve 12.4. 1886 se začalo se stavbou nové školy, která byla 22.9. dokončena a 7.11. 1886 vysvěcena.

V roce 1924 navštěvovalo vrchoslavickou školu 97 žáků, zato v roce 1940 zde byla kvůli malému počtu žáků zřízena pouze jednotřídka. Po válce se školní budova dočkala řady oprav, v letech 1961-62 zde došlo ke generální opravě.

Historie

Škola v současnosti

Současnost

Od roku 1. 1. 2003 dochází ke změně organizační formy školy - Základní a Mateřská škola Vrchoslavice, okres Prostějov, příspěvková organizace. Stává se školou s právní subjektivitou. Ředitelka školy je statutární orgán. Škola slučuje organizační složky Mateřskou školu, Školní jídelnu, Školní družinu a Školní výdejnu stravy. Dochází ke změně zařazení školy do sítě škol.

Základní škola je školou malotřídní, dvojtřídní se spojenými ročníky prvního stupně ZŠ. (1. - 5. ročník). V I. třídě se učí žáci 1., 2. a 3. ročníku, v II. třídě se učí žáci 4. a 5. ročníku.

Naše cíle:

 • vytvářet dětem prostředí blížící se rodinnému
 • vedení dětí k samostatnosti
 • vzájemná spolupráce a otevřený přístup mezi školou, dětmi a rodiči
 • vedení dětí k pomoci mladším a slabším
 • rozvoj dítěte v práci ve skupině

Nabízíme:

 • kvalitní výuku prvního stupně pro 1.-5.ročník základní školy
 • malotřídní způsob výuky, kde je díky malému počtu dětí více času na jednotlivce
 • počítačově vybavené třídy
 • služby školní jídelny
 • školní družinu
 • pobyty ve škole v přírodě
 • kurzy plavání
 • tělesnou výchovu ve vybavené a opravené sokolovně
 • doprovod z autobusu do školy, po výuce či družině doprovod k autobusu
 • rekonstruované prostory školní budovy
 • nové hřiště s hracími prvky i prostorem pro míčové hry
 • vedení dětí k lásce a péči o přírodu (pozorování a krmení ptáčků, výsadba zeleně, besedy o přírodě)
 • kroužky (angličtina, Šikulky, dramatický kroužek Vrchoslaváček)