Fulltextové vyhledávání

                                                        Videoprohlídka školy
Snímek obrazovky 2021-03-24 233650.jpg

Krátce o naší škole

Od roku 1. 1. 2003 dochází ke změně organizační formy školy - Základní a Mateřská škola Vrchoslavice, okres Prostějov, příspěvková organizace. Stává se školou s právní subjektivitou. Ředitelka školy je statutární orgán. Škola slučuje organizační složky Mateřskou školu, Školní jídelnu, Školní družinu a Školní výdejnu stravy. Dochází ke změně zařazení školy do sítě škol.

Základní škola je školou malotřídní, dvojtřídní se spojenými ročníky prvního stupně ZŠ. (1. - 5. ročník).

V I. třídě se učí žáci 1., 2. a 3. ročníku.

V II. třídě se učí žáci 4. a 5. ročníku.

 

Zobrazit více informací