Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Pro rodiče > Úkoly 5. ročník

Úkoly 5. ročníkVyvěšeno: 11. 3. 2020
Sejmuto:

5. ročník od 18 5. do 22 5. 2020

 

Čj - uč. str. 135 - 140, PS str. 61 - 64

Vypracuj všechna cvičení v PS, čti pozorně jejich zadání včetně odkazů na stránky v učebnici, na str. 64 pouze cv. 12

Poznámka:

– růžové rámečky vždy pozorně přečti a ZAPAMATUJ!

___________________________________________

M – uč. 3. díl str. 27, PS 3. díl str. 15

učebnice + PS

uč. str. 27, cv. 1, 6 do MŠ, cv. 7, 8 - první dva příklady z a/, b/, ... do MŠ,

                   cv. 4, 5 do MG

____________________________________________

Aj, Vl, Př – OPAKUJ, pokud nemáš hotové všechny doposud zadané úkoly, dodělej je.

_____________________________________________

Doplňující informace k výuce od 25. 5. 2020:

5. ročník zahájí výuku v úterý 26. 5. 2020

– vezměte s sebou vše do Čj, M, Aj, Př a Vl

– nezapomeňte přinést vyplněné a podepsané Čestné prohlášení + Prohlášení zákonných zástupců 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5. ročník od 4. 5. do 15. 5. 2020

 

Čj - uč. str. 126 - 134, PS str. 50 - 60

učebnice + PS

uč. str. 126 ústně => PS str. 50, 51

uč. str. 127, 128 ústně => PS str. 52 – 55 (cv. 1)

uč. str. 129 ústně => PS 55 - 56

uč. str. 129 ústně => PS 55 - 56

uč. str. 130 ústně => PS 56 – 57

uč. str. 131 - 134 ústně => PS 57 - 60

Poznámka:

     – růžové rámečky vždy pozorně přečti a ZAPAMATUJ!

      – v PS piš datum 

____________________________________________________________

M – uč. 3. díl str. 11 - 25, PS 3. díl str. 3 - 14

učebnice + PS

uč. str. 11, cv. 4 do MŠ, ostatní ústně, PS str. 3

uč. str. 12, cv. 2, 7, 8 do MŠ, ost. ústně, PS str. 4

uč. str. 13, cv. 1a/, 2, 6 do MŠ, ost. ústně, popřípadě některé vyber a napiš do MŠ, PS str.5

uč. str. 14, cv. 2, 3 do MŠ, můžeš i cv. 4

uč. str. 15, ústně nebo piš podle výběru do MŠ, PS str. 6

uč. str. 16, cv. 3, 5 do MŠ, ost. ústně, PS str. 7

uč. str. 17, cv. 1 – 6 + cv. 9 do MŠ, cv. 7 ústně

uč. str. 18, 19 ústně, cv. 3 na str. 19 do MŠ, PS str. 8, 9

uč. str. 20 ústně, cv. 5 do MŠ, PS str. 10

uč. str. 21, cv. 1 – modrý rámeček, cv. 5, 6 do MG, ost. ústně, popřípadě některé vyber a napiš do MG

uč. str. 22, cv. 1 – modrý rámeček, cv. 7, 8 do MG, ost. ústně, popřípadě některé vyber a napiš do MG, PS str. 11, 12

uč. str. 23 – ústně, vybraná cvičení můžeš zapsat do MG, tabulku (cv. 2) ZAPAMATUJ!, PS str. 13

uč. str. 24 – ústně, vybraná cvičení můžeš zapsat do MG, PS str. 14

uč. str. 25 – vypracuj na přiložený zvláštní list, jednotlivá cvičení řádně označ

Poznámka:

     - modré rámečky vždy pozorně přečti a ZAPAMATUJ!

    - při psaní do MŠ piš datum, všechna cvičení řádně označ (str./cv.), v PS piš datum, cvičení dělej podle jednotlivých zadání

   – vždy si zadání pozorně přečti

__________________________________________________________________

Aj – UNIT 25, 26

uč. str. 52, 53 – nová slovíčka zapiš do slovníčku, ostatní cvičení ústně – pracuj podle zadání,

          cv. 2, 4 pozorně přečti a nauč se zpaměti,

          cv. 7 – při čtení dodržuj v každé větě tři vyznačené důrazy, říkanku si přelož do češtiny

     PS str. 52, 53 – pracuj podle zadání,

uč. str. 54, 55 - nová slovíčka zapiš do slovníčku, ostatní cvičení ústně – pracuj podle zadání,

           cv. 4 pozorně přečti a nauč se zpaměti,

      PS str. 54, 55 – pracuj podle zadání 

_________________________________________________________________

Vl – uč. str. 32– 33, PS str. 12

uč. str. 32 - 33 POZORNĚ přečti, do sešitu Vl napiš datum, hlavní nadpis ze str. 32 a ke každému modře vyznačenému nadpisu

        udělej výpisky (zaměř se na tučně vytištěná slova),

        opakuj podle růžově ohraničených úkolů 1. - 7. na konci str. 33

uč. str. 34: a/ + c/ - zopakuj si učivo – odpovídej na otázky ve skupině 1 – 5,

           b/ vypracuj do sešitu

uč. str. 35, PS str. 13

uč. str. 35 POZORNĚ přečti, do sešitu Vl napiš datum, hlavní nadpis a ke každému modře vyznačenému nadpisu udělej výpisky

      (zaměř se na tučně vytištěná slova),

      opakuj podle růžově ohraničených úkolů 1. - 5. 

________________________________________________________________

Př – uč. str. 66 - 72

uč. str. 66, 67 - POZORNĚ přečti obě stránky, do sešitu Př zapiš datum a napiš:

       a/ růž. nadpis ze str. 66 (Člověk se rozmnožuje)

       b/ nadpis Rozmnožovací soustava

       c/ co tvoří rozmnožovací soustavu

      d/ do odrážek věty z modrého rámečku na konci str. 67

uč. str. 68 - POZORNĚ přečti, do sešitu Př zapiš datum a napiš:

            a/ růž. nadpis (Člověk roste a vyvíjí se)

            b/ vypiš Vývojová stadia člověka (lidský plod v těle matky, novorozenec, ...starý člověk)

            c/ do odrážek věty z modrého rámečku na konci stránky

uč. str. 69 - POZORNĚ přečti

uč. str. 70 – opakuj ústně, puzzle vystřihni, nalep do sešitu Př a popiš podle zadání

uč. str. 71 - POZORNĚ přečti, do sešitu Př zapiš datum a napiš:

          a/ nadpis Odlišujeme se od ...

          b/ do odrážek věty z modrého rámečku na konci stránky

uč. str. 72 – opakuj ústně (úkoly 1 – 19)

    - PS str. 49, 50, 52 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5. ročník od 20. 4. do 1. 5. 2020

 

Čj - uč. str. 117 - 125, PS str. 42 - 49

učebnice + PS

uč. str. 117 – ústně, cvičení c/ (rámeček dole) vypracuj do ČjS

uč. str. 118, 119, 120 => PS str. 42 - 44

uč. str. 121 – 124 => PS 44 – 48

PS str. 49 – procvičuj pravopis

uč. str. 125 ústně, cvičení c/ vypracuj do ČjS

Poznámka:

        – růžové, modré a fialové rámečky a růž. text vždy pozorně přečti a ZAPAMATUJ!

_________________________________________________________________________

 

M – uč. 3. díl str. 5 - 8, PS 2. díl str. 30 – 32

uč. 3. díl str. 9, 10, PS 3. díl str. 1, 2

učebnice + PS

uč. str. 5, cv. 2 zopakuj, tabulku + cv. 4 napiš do MŠ, ostatní cvičení podle potřeby do MŠ,

PS 2. díl str. 30

uč. str. 6, cv. 1, 2, 5 ústně, cv. 3, 4, 6 do MŠ

uč. str. 7 – ústně, cv. 3 ZAPAMATUJ, cv. 5 do MŠ,

PS 2. díl str. 31

uč. str. 8 – cv. 1, 2, 3, 5 ústně, cv. 6, 7 do MŠ,

PS 2. díl str. 32

uč. str. 9 – ústně, některá cvičení můžeš vypracovat do MŠ,

PS 3. díl str. 1

str. str. 10 – cv. 1, 3, 6 do MŠ, z ostatních cvičení si můžeš podle potřeby vybrat a napsat do MŠ,

PS 3. díl str. 2

Poznámka:

          při psaní do MŠ piš datum, všechna cvičení řádně označ (str./cv.),

          v PS piš datum, cvičení dělej podle jednotlivých zadání – vždy si zadání pozorně přečti.

______________________________________________________________________________

Aj – UNIT 24

uč. str. 50, 51 – nová slovíčka zapiš do slovníčku, ostatní cvičení ústně – pracuj podle zadání

uč. str. 51 – cv. 5 pozorně přečti a nauč se zpaměti, cv. 6 vypracuj do seš. Aj (např.: 1D, 2C, ...)

PS str. 50, 51 – pracuj podle zadání,

          cv. 3 na str. 50 – odpověz podle sebe, střídej kladnou (Yes, he/she did.)

          a zápornou (No, he/she didn´t.) odpověď,

           cv. 7 na str. 51 – ptej se členů rodiny 

_____________________________________________________________________________

Vluč. str. 28– 29, PS str. 10

       uč. str. 28 - 29 POZORNĚ přečti, do sešitu Vl napiš datum, hlavní nadpis ze str. 28 a ke

       každému modře vyznačenému nadpisu udělej výpisky (zaměř se na tučně vytištěná slova),

       opakuj podle růžově ohraničených úkolů 1. - 5. na konci str. 29

       . str. 30 – 31, PS str. 11

       uč. str. 30 - 31 POZORNĚ přečti, do sešitu Vl napiš datum, hlavní nadpis ze str. 30 a ke

       každému modře vyznačenému nadpisu udělej výpisky (zaměř se na tučně vytištěná slova),

       opakuj podle růžově ohraničených úkolů 1. - 5. na str. 31 

_____________________________________________________________________________

Př – uč. str. 62 - 65

       uč. str. 62 - POZORNĚ přečti, do sešitu Př zapiš datum a napiš:

                 a/ růž. nadpis ze str. 62 (Člověk vylučuje)

                 b/ nadpis Vylučovací soustava

                 c/ co tvoří vylučovací soustavu

                 d/ do odrážek věty z modrého rámečku na konci str. 62

       uč. str. 63 - POZORNĚ přečti, pozoruj obr. Stavba kůže a zapamatuj,

                  do sešitu Př zapiš datum a napiš:

                  a/ růž. nadpis ze str. 63 (Člověk reaguje na okolní prostředí)

                  b/ nadpis Kožní soustava

                  c/ do odrážek věty z modrého rámečku na konci str. 63

       uč. str. 64 - POZORNĚ přečti, do sešitu Př zapiš datum a napiš:

               a/ nadpis Smyslová soustava

               b/ smyslové orgány + smysly a co jimi vnímáme (uč. str. 64 – text s obr. Vlevo)

               c/ do odrážek věty z modrého rámečku na str. 64

       uč. str. 65 - POZORNĚ přečti, do sešitu Př zapiš datum a napiš:

           a/ nadpis Nervová soustava

           b/ co tvoří nervovou soustavu

           c/ do odrážek věty z modrého rámečku na str. 65

       PS str. 51 – vyzkoušej si některý z dvanácti uvedených pokusů,

                         pokus (učebnice, str. 61 – barevný rámeček)) vypracuj do PS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

5. ročník od 6. 4. do 17. 4. 2020

 

Čj - uč. str. 107 – 116, PS str. 31 – 41

učebnice + PS

uč. str. 107 – ústně, cvičení a/ (rámeček dole) vypracuj do ČjS

uč. str. 108, 109 ústně, cv. 2 na str. 108 do ČjŠ, PS str.31

uč. str. 110 – ústně, PS str. 32, 33

uč. str. 111 ústně, PS str. 33, 34

uč. str. 112, 113 => PS str. 34 – 37

uč. str. 114 – 116 => PS str. 37 – 41

Poznámka:

       – růžové a fialové rámečky vždy pozorně přečti a ZAPAMATUJ!

____________________________________________________________________

M – uč. 3.díl str. 3, 4, PS 2. díl str. 28, 29

učebnice + PS

uč. str. 3, cv. 3, 4 a, b do MG

uč. str. 4, cv. 2, 3 do MG, cv. 5 do MŠ

PS str, 28, 29 

____________________________________________________________________

Aj – UNIT 23

uč. str. 48, 49 – nová slovíčka zapiš do slovníčku, ostatní cvičení ústně – pracuj podle zadání

uč. str. 48 – cv. 2 ZAPAMATUJ

PS str. 48, 49 – pracuj podle zadání

___________________________________________________________________

Vl – uč. str. 25 – 27, PS str. 9

uč. str. 25 - 27 POZORNĚ přečti, do sešitu Vl napiš datum, hlavní nadpis ze str. 25 a ke každému modře vyznačenému nadpisu udělej výpisky (zaměř se           na tučně vytištěná slova) 

_____________________________________________________________________

Př – uč. str. 60, 61, na str. 62 pouze modrý rámeček nahoře, PS str. 47, 48

uč. str. 60, 61 POZORNĚ přečti, do sešitu Př zapiš datum a:

           a/ růž. nadpis ze str. 60

           b/ co tvoří trávicí soustavu

           c/ do odrážek věty z modrého rámečku na str. 62

           d/ nakresli a popiš Potravinovou pyramidu + Zub

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 5. ročník od 23. 3. do 3. 4. 2020

Čjuč. str. 102 – 106, PS str. 22 – 30

       učebnice + PS

       uč. str. 102, cv. 1 b, c, + cv. 2 ústně, k nadpisu na str. 102 zapiš do ČjŠ růžový rámeček na str. 102 a 103

       uč. str. 103, cv. 3 – ústně, pozorně přečti, zapamatuj, PS str. 22, 23

       uč. str. 104, cv. 5 (zelený rámeček) ústně, z textu pod rámečkem zapiš do ČjŠ Rozhodněte a doplňte:...., PS str. 24, 25

       uč. str. 104/105 cv. 1 c/ napiš do ČjŠ, do sloupečků připiš další přídavná jména ze cv. 2 (např.: zelený - zelenější - nejzelenější)

       uč. str. 105 - růžový rámeček pozorně přečti a zapamatuj, PS str. 26, 27

       uč. str. 106 – cv. 4, 5 napiš do ČjŠ, cv. 6 + fialový rámeček ústně, str. 27 - 30

Poznámka: při psaní do ČjŠ piš datum, všechna cvičení, která píšeš do ČjŠ, řádně označ (např.: 95/ 1c), v PS piš datum, cvičení dělej podle jednotlivých zadání – vždy si zadání pozorně přečti.

______________________________________________________________________________

Muč. str. 33 – 40, PS str. 22 – 25

     učebnice + PS

    uč. str. 33, cv. 2 – 5 do MG, PS str. 33

    uč. 34, cv. 1 ústně, cv. 3 do MG

    uč. str. 35, cv. 1 ústně, cv. 4, 5 do MG, cv. 6 do MG (vypočítej podle vzorečku: o = 5.a)

    uč. str. 36, cv. 1 – modrý rámeček – do MG, PS str. 23

    uč. str. 37, cv. 1, 2, 7a, 7b – první 4 příklady, cv. 8, cv. 9 – první 3 příklady a cv. 10 do MŠ

    uč. str. 38, cv. 1 – pracuj podle zadání, modrý rámeček zapiš do MG, cv. 2 do MG podle modrého rámečku Jak na to?

    uč. str. 39, cv. 1, 2 do MG, modrý rámeček ze cv. 2 zapiš do MG – zapamatuj, PS str. 24

    uč. str. 40, cv. 1, 2 – pracuj podle návodu v modrém rámečku, PS str. 25

Poznámka: při psaní do MG piš datum, všechna cvičení, která píšeš do MG, řádně označ (např.: 33/ 2), v PS piš datum, cvičení dělej podle jednotlivých zadání – vždy si zadání pozorně přečti.

______________________________________________________________________________

Aj – uč. str. 44, cv. 2 – ptej se a odpovídej

              str. 45. cv. 4 – zopakuj, cv. 6 přečti, přelož

        PS str. 44, 45

      - uč. str. 46, 47 – zahraj si hru

        PS str. 46, 47 – opakuj

_______________________________________________________________________________

Vl – oprava z minulého zadání:

      uč. str. 16 (ne 19!) a, b - opakuj probrané učivo podle úkolů ve skupinách 1 – 5,

      cv. b udělej do sešitu Vl

      Omlouvám se!

 

Vl – uč. str. 19-21 - POZORNĚ přečti, do sešitu Vl napiš datum, nadpis ze str. 19 – Život na vesnici (18. století) a úkoly ze str. 21 (Zapište si a naučte se:...)

       PS str. 7

     - uč. str. 22 – 23 - POZORNĚ přečti, do sešitu Vl napiš datum, nadpis ze str. 22 - Manufaktury a první stroje (od poloviny 18. století) a úkoly 1. - 4. ze str. 23

      PS str. 8

    - uč. str. 24: a/ + c/ - zopakuj si učivo – odpovídej na otázky ve skupině 1 – 5,

                       b/ vypracuj do sešitu Vl

__________________________________________________________________________________

– uč. str. 57 – 59 – pozorně přečti, zapiš do sešitu Př (tučně vytištěný text), zapamatuj např.:

       SVALOVÁ SOUSTAVA

            – je tvořena svaly

        Svaly

       – společně s kostrou umožňují veškerý pohyb lids. těla

       – při pohybu se zkracují, nebo natahují

       – většinu ovládáme svou vůlí – některé nemůžeme ovládat svou vůlí (srdeční sval)

       – jsou ke kostře připojeny šlachami

       – jejich správnému vývoji prospívá: pestrá strava, tělesná práce a sport

       – při své činnosti vyvíjejí sílu

     Člověk využívá sílu

      – velikost síly můžeme změřit siloměrem

      – jednotkou síly je 1 newton (1N)

      – gravitační síla je síla, kterou se k sobě přitahují všechna tělesa ve vesmíru

 

         Takto můžeš postupovat i na str. 58 a 59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Domácí úkoly (11. 3. - 20. 3. 2020)

5. ročník

 

ČJ – uč. str. 95 – 100, PS str. 13 – 21

 

M – opakuj probrané učivo, uč. str. 20 – 30, využij příklady v modrých sloupcích

(např. str. 20, cv. 4, 5 a podobně), piš do MŠ

 

Aj – opakuj probrané učivo, slovíčka (lekce 10 – 20)

 

Př – opakuj probrané učivo (str. 52 v uč.)

samostudium: uč. str. 53 – 56 pozorně přečti, zapiš do seš. Př, zapamatuj

 

Vl – uč. str. 19 - opakuj probrané učivo podle úkolů ve skupinách 1 – 5

samostudium: uč. str. 17, 18, PS str. 5, 6

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 18. 05. 2020 13:39