Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Pro rodiče > Úkoly 4. ročník

Úkoly 4. ročníkVyvěšeno: 11. 3. 2020
Sejmuto:
4. ročník od 18. 5. do 22. 5. 2020
 
Čj – uč. str. 123 - 125, PS str. 44 – 48
Vypracuj všechna cvičení v PS, čti pozorně jejich zadání včetně odkazů na stránky v učebnici.
__________________________________________________________________
M – uč. 3. díl str. 20, 21
       PS 3. díl str. 14, 15
uč. str. 20 - vybraná cvičení (podle potřeby) piš do MŠ
uč. str. 21 - cv. 1 pozorně přečti, z ostatních cv. si podle potřeby vyber a zapiš do MŠ
Poznámka: při psaní do MŠ piš datum a všechna cvičení, která píšeš, řádně označ.
                    Cvičení (uč. i PS) dělej podle jednotlivých zadání – vždy si zadání pozorně přečti.
_________________________________________________________________
Aj, Vl - OPAKUJ, pokud nemáš hotové všechny doposud zadané úkoly, dodělej je.
_________________________________________________________________
Př – uč. str. 65, 66 – pozorně přečti, zapamatuj, do sešitu Př postupně zapiš:
              a/ nadpisy ve žlutých rámečcích + ke každému z nich vypiš jednotlivé zástupce
              b/ text ve žlutém rámečku na konci str. 66 – věty napiš jednotlivě do odrážek
        PS str. 28, cv. 3 
________________________________________________________________
Doplňující informace k výuce od 25. 5. 2020:
4. ročník zahájí výuku v pondělí 25. 5. 2020
– vezměte s sebou vše do Čj, M, Aj, Př a Vl
– nezapomeňte přinést vyplněné a podepsané Čestné prohlášení + Prohlášení zákonných zástupců 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
4. ročník od 4. 5. do 15. 5. 2020
 
Čj – uč. str. 115 - 122, PS str. 35 - 44
učebnice + PS
uč. str. 115 ústně, růžový rámeček ZAPAMATUJ!, PS str. 35
uč. str. 116 ústně, růžový rámeček ZAPAMATUJ!, PS str. 36, 37
uč. str. 117 ústně, růžový rámeček ZAPAMATUJ!, PS str. 38
uč. str. 118 ústně, růžový rámeček ZAPAMATUJ!, PS str. 39
uč. str. 119 ústně, růžový text + rámeček ZAPAMATUJ!, PS str. 40, 41
uč. str. 120, 121 ústně, růžový text + rámeček ZAPAMATUJ!, PS str. 41, 42
uč. str. 122 ústně, růžový text + rámeček ZAPAMATUJ!, PS str. 43, 44 (cv. 3)
Poznámka:
       – nezapomeň psát datum
_____________________________________________________________
M – uč. 3. díl str. 10 - 19
         PS 3. díl str. 7 - 13
učebnice: žluté/ oranžové rámečky pozorně přečti, zapamatuj, vybraná cvičení z učebnice (podle potřeby) piš do MŠ
Poznámka:
   - při psaní do MŠ piš datum a všechna cvičení, která píšeš, řádně označ.
     Cvičení (uč. i PS) dělej podle jednotlivých zadání – vždy si zadání pozorně přečti.
_______________________________________________________________
Aj – UNIT 25, 26
uč. str. 52, 53 – nová slovíčka zapiš do slovníčku, ostatní cvičení ústně – pracuj podle zadání,
                          cv. 1, 5 čti a přelož, cv. 4 pozorně přečti a nauč se zpaměti,
       PS str. 52, 53 – pracuj podle zadání,
uč. str. 54, 55 - nová slovíčka zapiš do slovníčku, ostatní cvičení ústně – pracuj podle zadání,
                         cv. 2, 4 čti a přelož
        PS str. 54, 55 – pracuj podle zadání, cv. 5 doplň podle cv. 2 na str. 54 v uč. (1. odstavec článku)
_________________________________________________________________
Vlastivěda
uč. str. 30 – 32 POZORNĚ přečti, do sešitu Vl napiš datum, nadpis ze str. 30 (Život ve středověku) a úkoly ze str. 32 (Zapište si a naučte se:...)
      PS str. 18
uč. str. 33: a/ + c/ - zopakuj si učivo (Náměty k opakování + přehled),
                 b/ vypracuj do sešitu Vl
uč. str. 34 - 36 POZORNĚ přečti, do sešitu Vl napiš datum, nadpis ze str. 34 (Husitské války) a úkoly ze str. 36 (Zapište si a naučte se:...)
      PS str. 19
uč. str. 37: a/ zopakuj si učivo (Náměty k opakování ),
                 b/ vypracuj do sešitu Vl
_________________________________________________________________
– uč. str. 60, 61 - POZORNĚ přečti, zapamatuj,
         do sešitu Př zapiš: a/ datum
                                       b/ nadpis ze str. 60 (Živočichové žijící volně ...)
                                       c/ do odrážek všechny věty z rámečku na konci str. 61 PS str. 27 
      uč. str. 62, 63 - na obrázku vyhledej a pojmenuj zástupce ekosystému rybník,
            str. 64 – pozorně přečti, do sešitu Př zapiš:
                       a/ hlavní nadpis (Rostliny a živočichové rybníků)
                       b/ nadpis Vodní potoky a nádrže + zapiš podle rozdělení
                       c/ nadpis Rostliny v rybníku a jeho okolí + vypiš jednotlivé zástupce
       PS str. 28, cv. 1, 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
4. ročník od 20. 4. do 1. 5. 2020
 
Čj – uč. str. 108 - 114, PS str. 28 - 34
učebnice + PS
uč. str. 108 ústně, ve cv. 2 pozoruj skloňování podle vzoru stroj, ve cv. 3 ZAPAMATUJ růž. text
uč. str. 109 – Vzor stroj zapiš do ČjŠ podle růž. rámečku, ZAPAMATUJ!,
              PS str. 28, 29
uč. str. 110 - 113 => PS str. 29 – 33, PS str. 34 – procvičuj pravopis
uč. str. 114 ústně
Poznámka:
     nezapomeň psát datum do ČjŠ i do PS. 
__________________________________________________________________
M – uč. 3. díl str. 3 - 9
       PS 3. díl str. 1 – 6
učebnice: žluté/ oranžové rámečky pozorně přečti, zapamatuj, vybraná cvičení z učebnice (podle potřeby) piš do MŠ
Poznámka:
            při psaní do MŠ piš datum a všechna cvičení, která píšeš, řádně označ.
            Cvičení (uč. i PS) dělej podle jednotlivých zadání – vždy si zadání pozorně přečti.
__________________________________________________________________
Aj – UNIT 24
uč. str. 50, 51 – nová slovíčka zapiš do slovníčku, ostatní cvičení ústně – pracuj podle zadání
uč. str. 50 – cv. 4 pozorně přečti, ZAPAMATUJ
PS str. 50, 51 – pracuj podle zadání, cv. 2 na str. 50 doplň podle uč. str. 50, cv. 1
___________________________________________________________________
Vl – uč. str. 25 - 29 – POZORNĚ přečti, do sešitu Vl napiš datum, nadpis ze str. 25(Český stát za vlády Lucemburků) a úkoly ze str. 27 + 28 (Zapište si a            naučte se:...)
      PS str. 16 - 17
    - uč. str. 29: a/ + c/ - zopakuj si učivo (Náměty k opakování + přehled), b/ vypracuj do sešitu Vl 
___________________________________________________________________
Př – uč. str. 53 - na obrázku vyhledej a pojmenuj zástupce ekosystému okolí lids. obydlí
             str. 54, 55 - POZORNĚ přečti, zapamatuj,
             do sešitu Př zapiš: a/ datum
                                           b/ hlavní nadpis ze str. 54
                                           c/ do odrážek všechny věty z rámečku na konci
               str. 55 str. 56 – 59 – POZORNĚ přečti, zapamatuj
               do sešitu Př zapiš: a/ datum
                                             b/ hlavní nadpis ze str. 56
                                             c/ do odrážek všechny věty z rámečku na konci str. 59
      - PS str. 25, 26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
4. ročník od 6. 4.  do 17. 4. 2020
 
Čj – uč. str. 103 - 107, PS str. 24 - 27
učebnice + PS
uč. str. 103 ústně, cv. 4 – 7 vypracuj do sešitu ČjS
uč. str. 104, 105 – Vzor muž zapiš do ČjŠ podle růž. rámečku na str. 105, ZAPAMATUJ!,
            cv. 4 ústně, PS str. 24, 25
uč. str. 106, 107 => PS str. 25 – 27
Poznámka:
nezapomeň psát datum.
___________________________________________________________________
M – uč. str. 35 (Opakování)       
         cv. 3, 4, 5 do MŠ, cv. 6, 7, 8 – procvičuj podle vlastního výběru do MŠ
Poznámka:       
        při psaní do MŠ piš datum a všechna cvičení, která píšeš, řádně označ.       
        Cvičení dělej podle jednotlivých zadání – vždy si zadání pozorně přečti.
___________________________________________________________________
Aj – UNIT 23
uč. str. 48, 49 – nová slovíčka zapiš do slovníčku, ostatní cvičení ústně – pracuj podle zadání
. str. 49 – cv. 5 ZAPAMATUJ SI PRAVIDLA
PS str. 48, 49 – pracuj podle zadání 
___________________________________________________________________
Vl – uč. str. 21 - 23 – POZORNĚ přečti, do sešitu Vl napiš datum, nadpis ze str. 21(Vznik českého království, ...) a úkoly ze str. 23 (Zapište si a naučte                  se:...)
       PS str. 13 - 15
      - uč. str. 24: a/ + c/ - zopakuj si učivo (Náměty k opakování + přehled),
                          b/ vypracuj do sešitu Vl 
_________________________________________________________________
Př – uč. str. 50 - na obrázku vyhledej a pojmenuj zástupce ekosystému park
        str. 51, 52 - POZORNĚ přečti, zapamatuj,
        do sešitu Př zapiš: a/ datum
                                      b/ hlavní nadpis ze str. 50
                                      c/ do odrážek všechny věty z rámečku na konci str. 52
        - PS str. 24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 4. ročník od 23. 3. do 3. 4. 2020 

 
Čjuč. str. 95 – 102, PS str. 15 - 23 
    učebnice + PS 
    uč. str. 95, cv. 1 b ústně, cv. 1 c + cv. 2 do ČjŠ 
    uč. str. 96, cv 1 b, c, d ústně, PS str. 15
    uč. str. 97 – růžový rámeček zapiš do ČjŠ, zapamatuj + ústně růž. text pod rámečkem, cv. 4 ústně, PS str. 16  
    uč. str. 98, cv. 6, 8 ústně, PS str.17, 18 a cv. 9 b na str. 19 
    uč. str. 99, cv. 9, 11 ústně, PS str. 19 a 20 
    uč. str. 100, cv. 1 c, e – ústně, PS str. 21 
    uč. str. 101, růžový rámeček zapiš do ČjŠ, zapamatuj + ústně růž. text pod rámečkem, cv. 6 napiš do ČjŠ 
    uč. str. 102, cv. 9 ústně, PS str. 22, 23 
Poznámka:
při psaní do ČjŠ piš datum, všechna cvičení, která píšeš do ČjŠ, řádně označ (např.: 95/ 1c), v PS piš datum, cvičení dělej podle jednotlivých zadání – vždy si zadání pozorně přečti.
______________________________________________________________________________ 
Muč. str. 28 – 34, 36 – 38, PS str. 19 – 26 
       učebnice + PS 
      uč. str. 28, cv. 1, 2 pozorně přečti, PS str.19 
      uč. str. 29, cv. 1 – pozorně přečti, cv. 3 zapiš do MG, zapamatuj, cv. 5 do MG 
      uč. str. 30, cv. 1 – pozorně přečti, cv. 3 zapiš do MG , zapamatuj, cv. 4 do MG, PS str. 20 
      uč. str. 31, cv. 1 – pozorně přečti žlutý rámeček, příklady vypočítej do MŠ, cv. 3 do MŠ, cv. 9 – první 4 příklady, a 10 – první 4 příklady z a, b, c, d                  počítej do MŠ, PS str. 21 
      uč. str. 32, cv. 1 zopakuj ústně, cv. 2, 3 do MŠ 
      uč. str. 33, cv. 1 ústně, cv. 2 do MG 
      uč. str. 34, cv. 3 pozorně přečti, zapamatuj, PS str. 22, 23 
      uč. str. 36, cv. 1 pozorně přečti, druhý žlutý rámeček zapiš do MG, cv. 2, 3 do MG, PS str. 24 
      uč. str. 37, cv. 2 
      uč. str. 38, cv. 1 ústně, cv. 2, 3, PS str. 25, 26 
Poznámka:
při psaní do MG a MŠ piš datum, všechna cvičení, která píšeš, řádně označ (např.: 29/3), v PS piš datum, cvičení dělej podle jednotlivých zadání – vždy si zadání pozorně přečti.
_______________________________________________________________________________ 
Aj – uč. str. 44, cv. 1, 2 – čti, přelož 
              str. 45, cv. 3 – rozhovor přečti, přelož, cv. 4 zapiš do sešitu Aj,cv. 5 – uč se číslovky do sta 
       PS str. 45 
     - uč. str. 46, 47 – nová slovíčka zapiš do slovníčku 
             str. 46, cv. 2 - opakuj slovesa, čti a překládej 
        PS str. 46, 47 – opakuj
_______________________________________________________________________________ 
Vl – uč. str. 16, 17 – POZORNĚ přečti, do sešitu Vl napiš datum, nadpis ze str. 16 (Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat) a úkoly ze str. 17             (Zapište si a naučte se:...) 
        PS str. 11 
      - uč. str. 18, 19 - POZORNĚ přečti, do sešitu Vl napiš datum, nadpis ze str. 18 a úkoly ze str. 19 (Zapište si a naučte se:...) 
         PS str. 12 
      - uč. str. 20: a/ + c/ - zopakuj si učivo – odpovídej na otázky ve skupině 1 – 5,
                         b/ vypracuj do sešitu Vl
_______________________________________________________________________________ 
– uč. str. 44, 45 – na obrázku vyhledej a pojmenuj zástupce ekosystému louka 
        str. 46, 47 POZORNĚ přečti, 
        do sešitu Př napiš nadpis ze str. 46, vyhledávej a do odrážek zapiš důležité údaje (tučně vytištěný text), nakresli a popiš: 
        2 zástupce trav a stavbu těla trav – str. 46 
         a napiš: 2 názvy nejčastějších bylin 
                      2 názvy léčivých bylin 
                      2 názvy jedovatých bylin (rodové i druhové)
                      (str. 47),
 str. 48, 49 - POZORNĚ přečti, do sešitu napiš nadpis ze str. 48 (Živočichové na loukách), nadpis každé skupiny živočichů a k němu zástupce, např.: 
 Bezobratlí živočichové
                         – saranče obecná 
                         – kobylka zelená 
                         – včela medonosná 
                         – čmelák zemní     a tak dál.... 
 PS str. 22, 23 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí úkoly (11. 3. - 20. 3. 2020)

 

4. ročník

 

Čj – uč. str. 87 – 94 (bez str. 90) – vzor píseň a kost zapiš do seš. ČjŠ (růžové rámečky na str. 88 a

92), z ostatních cvičení si vyber ta na doplňování – procvičuj ústně

- PS str. 6 – 14

 

M – opakuj probrané učivo, uč. str. 9 – 27 (bez geometrie), využij příklady v modrých sloupcích

(např. str. 9, cv. 6 a podobně), piš do MŠ

 

Aj – opakuj probrané učivo, slovíčka (lekce 10 – 20)

 

Př – opakuj z uč. str. 34, 35 + PS str. 18, 19,

samostudium: uč. str. 36 – 43, PS str. 20, 21

 

Vl – samostudium : uč. str. 11 – 15, PS str. 9, 10

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 18. 05. 2020 13:42