Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První písemné zprávy pocházejí z roku 1947, kdy byl v obci zřízen žňový útulek, později zemědělský útulek. Oficiálně byla v obci zřízena mateřská škola dne 1.9.1958. Velkým mezníkem v historii bylo otevření nové budovy MŠ 17.8.1975 postavené v akci Z.

Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem od 6:15 do 16:15 hod.

Má vlastní kuchyni, zajišťující dětem plnohodnotnou stravu s dostatkem čerstvého ovoce, zeleniny a v průběhu dne neomezený pitný režim. Budova MŠ je obklopena zahradou, která je využívána pro pobyt dětí venku za každého počasí. Zahrada byla rekonstruována v roce 2020.

 

hh.jpg

 

Dětem slouží lanové centrum, velké pískoviště, tunel se skluzavkou, hrací stěna, pružinové i klasické houpačky. Mají možnost zajezdit si na koloběžkách, trojkolkách a odrážedlech na dopravním hřišti, při nepřízni počasí si hrát v altánu s velkou kreslící tabulí.

 

jjj.jpg

 

Vybavení mateřské školy bylo v průběhu let obnovováno a zdokonalováno tak, aby dětem poskytlo

chráněné a příjemné prostředí, kde mohou uplatnit individuální i společnou hru s kamarády.

Paní učitelky zajišťují dětem pravidelný denní režim, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činnosti v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený.

Našim cílem je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti. Snažíme se, aby bylo dítě v prostředí MŠ spokojené, maximálně rozvíjelo své schopnosti, dovednosti a uspokojovalo své potřeby a touhy, ale také respektovalo osobnost druhého dítěte, pravidla chování nastavená v mateřské škole, umělo se postarat samo o sebe, nebálo se komunikovat s dětmi i dospělými. Vštěpujeme dětem zásady bezpečného chování a jednání, seznamujeme je se základními hodnotami, na nichž je založena naše společnost. Paní učitelky pracují podle školního vzdělávacího programu s názvem „Svět plný sluníček“, který je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. Každé dítě je jiné, proto se využilo možnosti získat dotaci, která je spolufinancována EU (Podpora výuky v ZŠ a MŠ Vrchoslavice, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020453, ve školním roce 2022/2023 pak nový projekt Podpora výuky v ZŠ a MŠ Vrchoslavice II, CZ.02.02.XX/00/22_002/0000710)

a vzniklo nové pracovní místo školní asistentky.

 

V průběhu školního roku nabízíme dětem spoustu aktivit:                     

- návštěvy divadelních představení

- polodenní výlety po okolí

- koloběžkové závody

- hledání pokladu

- školní výlet

- tematicky zaměřené poznávací výlety ve spolupráci s rodiči

- logopedické vyšetření

- vyšetření zraku

- literární kroužek

- vystoupení na školní besídce pro rodiče

- posezení s rodiči – ukázka práce v MŠ

- pečení perníčků, hrníčkování

- účastníme se sportovní olympiády mateřských škol, výtvarných soutěží

 

Ve spolupráci se základní školou:

- společné tematicky zaměřené odpoledne pro rodiče (Indiánské, Kaštánkové)

- projektové dny ve škole

- seznámení předškoláků s prostředím ZŠ – návštěva v první třídě

- předškolácké skupinky ESS „Těšíme se do školy“

- Den otevřených dveří

- ve spolupráci s obcí Vrchoslavice a místními spolky Den dětí

- slavnostní ukončení školního roku

 

 

Zpracovala vedoucí učitelka MŠ Blanka Pospíšilová