Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výsledky voleb do ŠR

Výsledky voleb do ŠRV ZŠ a MŠ proběhly 25.-27. 11. 2019 volby do Školské rady při ZŠ a MŠ Vrchoslavice.

Školská rada se zřizuje na základě školského zákona jako orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání…

Zvolenými členy za zákonné zástupce: MŠ je Alena Kolářová, za ZŠ Martina Fialková.

Složení školské rady při ZŠ a MŠ je 6- ti členné:

za zřizovatele: Adéla Palíšková a Antonín Bartošík

za pedagogy: Lenka Štarhová, Blanka Pospíšilová

za zákonné zástupce: Alena Kolářová, Martina Fialková

Funkční období člena rady je 3 roky. Zaniká v případě uplynutí funkčního období, odstoupením člena rady dobrovolně, v případě jeho nedobrovolného odvolání, ztráty předpokladů pro setrvávající členství, či v případě úmrtí.

Hlavním účelem ŠR je možnost podílet se jejím členům na správě školy. Veškerá rozhodování se uskutečňují v rámci zasedání, která jsou 2x ročně. První zasedání svolává ředitelka školy, na něm se volí předseda ŠR, který pak svolává následující zasedání.

Přeji všem členům ŠR úspěšný vstup do nové funkce.