Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Informace k současné situaci s Covid - 19

Informace k současné situaci s Covid - 19Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s Covid – 19 Vás informujeme o organizaci školního roku 2020/2021. Doporučení vychází z metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

  • Škola bude zvýšenou měrou dbát na zajištění a dodržování základních hygienických pravidel a preventivních opatření v souladu s doporučeními MŠMT (časté mytí rukou, dezinfekce rukou, opakované dezinfekce prostor a povrchů, intenzivní větrání, omezení kumulace osob v prostorách školy).

  • Paní učitelky, paní vychovatelka i paní školnice budou průběžně žákům zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny.

  • Aktuálně není pro žáky a zaměstnance školy povinné používat v prostorách školy roušky. I tak žádáme rodiče, aby svým dětem daly do aktovky do igelitového sáčku dvě roušky.

  • Povinností žáka je použít roušku podle pokynů vyučujících v případě aktuálního ohrožení třídy.

  • Každý den je zákonný zástupce povinen zohlednit zdravotní stav svého dítěte a v případě, že má příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), dítě nechá doma.

  • Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit, a tak v souladu s Manuálem k provozu škol a školských zařízení vydaným MŠMT nebudou žáci s příznaky infekčního onemocnění vpuštěni do budovy, případně budou izolováni od ostatních přítomných ve škole a zákonný zástupce bude vyzván k neprodlenému vyzvednutí dítěte.

  • Byla také určena izolační místnost.

  • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy v případě, že prokáže, že netrpí infekční nemocí (škola vyžaduje lékařské potvrzení).

 

Průběžně budeme sledovat vývoj epidemiologické situace a dle potřeby zveřejňovat oznámení o změnách či nových opatřeních na webových stránkách školy.

 

Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.

Mgr. Petra Klusalová, ředitelka školy