Fulltextové vyhledávání

foto Zš a mš Vrchoslavice

Krátce o naší škole

Od roku 1. 1. 2003 dochází ke změně organizační formy školy - Základní a Mateřská škola Vrchoslavice, okres Prostějov, příspěvková organizace. Stává se školou s právní subjektivitou. Ředitelka školy je statutární orgán. Škola slučuje organizační složky Mateřskou školu, Školní jídelnu, Školní družinu a Školní výdejnu stravy. Dochází ke změně zařazení školy do sítě škol.

Základní škola je školou malotřídní, dvojtřídní se spojenými ročníky prvního stupně ZŠ. (1. - 4. ročník). V I. třídě se učí žáci 1. a 2. ročníku, v II. třídě se učí žáci 3. a 4. ročníku.

Od 1. září 2019 máme i 5. ročník.

Zobrazit více informací